Οι υποψήφιοι να ενημερωθούν και να υποβάλουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησής τους από τη Πέμπτη 10/10/2019 έως και την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 12.00.