Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές κατά την Δ' Φάση, να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που τοποθετήθηκαν, από την Παρασκευή 08/01/2021 έως την Δευτέρα 11/01/2021.