Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις προς το ΠΥΣΔΕ Γρεβενών από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018.