Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,αποστέλλοντάς τες με συστημένη επιστολή ή με courrier στην ταχυδρομική διεύθυνση : (ΠΡΟΣ ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη) ή ηλεκτρονικά στο email της Δ.Δ.Ε Γρεβενών (mail@dide.gre.sch.gr).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1) ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.).

2) ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)

4) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ).

5) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε. Α’ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2462353153 κ. Χατσοπούλου