Αποφασίζουμε

 

την τοποθέτηση-διάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2021-2022, ως εξής:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

1

Ζδράβου

Πολυξένη

ΠΕ86

Διάθεση ΠΥΣΔΕ

2ο Γυμνάσιο Γρεβενών (3ημ.)

1ο Γυμνάσιο Γρεβενών (6Ω-1 ημ.)

Εσπερινό ΓΕΛ Γρεβενών (2Ω-1 ημ.)

2

Μπουλιού

Μαρία

ΠΕ80

Διάθεση ΠΥΣΔΕ

1ο ΓΕΛ Γρεβενών

2ο ΓΕΛ Γρεβενών (6Ω)

1ο ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών (6Ω)

 

Η απόφαση ισχύει από σήμερα 13-05-2022.

 

 

 

 

 

Η Δ/ντρια  της Δ.Δ.Ε.  Γρεβενών

 

 

 

       Θεοδοσίου Μαριάννα