Ανακοινοποίηση ως προς την διάθεση του κ. Κουρούπη Γεώργιου ΠΕ03