Ενστάσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 11-8-2020 έως Τετάρτη12-8-2020 και ώρα 12:00μ. (μόνο ηλεκτρονικά)