• Η βεβαίωση αποδοχών είναι ΕΠΙΣΗΜΗ, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Υπουργείο Οικονομικών.