Παρακαλούμε να μας στείλετε εσώκλειστη σφραγισμένη προσφορά για την εκδρομή της  Γ΄ τάξεως του ΓΕΛ-ΕΠΑΛ  Δεσκάτης, που θα γίνει στην Κρήτη (Ηράκλειο η Χανιά) από 27/03/2015 μέχρι και 01/04/2015.

Η προσφορά να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. 1. Διαδρομή Δεσκάτη – Θεσ/νίκη με λεωφορείο και Θεσ/νίκη-Κρήτη με αεροπλάνο και επιστροφή ομοίως.
 2. 2. Πέντε διανυκτερεύσεις.
 3. 3. Μαθητές-τριες που θα πάρουν μέρος στην εκδρομή: 27 (είκοσι επτά).
 4. 4. Ξενοδοχείο κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων με ημιδιατροφή (πρωινό-βραδινό). Για κάθε ξενοδοχείο να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή και ο τύπος των προσφερόμενων γευμάτων (μενού – μπουφέ). Επιπλέον να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα διαθεσιμότητας των ξενοδοχείων.
 5. 5. Ταξιδιωτική Ασφάλιση. Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί το Γενικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 6. 6. Τρεις καθηγητές δωρεάν (μονόκλινα δωμάτια).
 7. 7. Διαμονή στο ξενοδοχείο σε  05 (πέντε) τρίκλινα δωμάτια και 06 (έξι) δίκλινα του κεντρικού κτηρίου και όχι Bungalows.
 8. 8. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής ανά ημέρα.
 9. 9. Οι μετακινήσεις θα γίνουν με λεωφορείο αγκαζέ εκπροσώπου του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των νυχτερινών μετακινήσεων για διασκέδαση (σύνολο 5).
  1. 10. Ουδεμία αύξηση επιτρέπεται μετά την κατάθεση της προσφοράς.

 

Σημείωση

 • Η επιλογή των όρων της  προσφοράς έγινε με τη συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη των προέδρων των τμημάτων της Γ΄  Τάξεως του Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ  Δεσκάτης.
 • Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση την προσφορά με το χαμηλότερο κόστος σε συνάρτηση με τα δεδομένα της προσφοράς και ποιοτικά κριτήρια.

 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 13324/Γ2/7-2-2006 εγκύκλιο ΥΠ.Ε.ΠΘ.

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Πέμπτη 02/02/2015 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντη του ΓΕΛ Δεσκάτης.

Δεσκάτη, 12/01/2015

 

Ο Δ/ντής του ΓΕΛ Δεσκάτης

Ναβροζίδης Κυριάκος