Προθεσμία υποβολής από 13-08-2020 έως και 18-08-2020