Προθεσμία υποβολής από 14-08-2020 έως και 19-08-2020