Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020:  
     1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,  
     2. ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα
 Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα   
ΤΕΦΑΑ.